Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, każdy Pacjent Transport z Anglii informowany jest pisemnie o sposobach przetwarzania jego danych. Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Postępując zgodnie z rozporządzeniem w klarowny sposób, uzyskują Państwo informacje o tym: kto jest administratorem jego danych, celach przetwarzania danych, rodzaju danych, jakie podlegają przetwarzaniu, prawach związanych z przetwarzaniem danych, a także możliwości wycofania zgodny na przetwarzanie danych - skorzystania z prawa do bycia "zapomnianym", czy również możliwości wniesienia ewentualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Informacja.

Najmniejsze informację są uzupełnieniem Polityki prywatności panującej na stronie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZYWANIEM ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – RODO.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników jest:

Oven Servers Karol Buraczewski, Krasińskiego 53/1, 38-200 Jasło, NIP: 6852331469 REGON: 365602176 wpisana do rejestru CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Podanie jakiekolwiek danych osobowych i/lub wrażliwych jest całkowicie dobrowolne oraz jest wymagane przez Oven Servers. Brak zgodny na przekazanie danych może skutkować niemożliwością świadczenia usługi. Świadcząc swoje usługi kierujemy się zasadą bezpieczeństwa, poufności oraz pozyskiwaniem wyłącznie niezbędnych danych, które są wymagane do świadczenia przez nas usług w zakresie, który wybrał pacjent.

ZAKRES DANYCH, KTÓRE BĘDĄ PRZETWARZANE

W zależności, jakie usługi będą Pni/Panu świadczone, zbieramy wyłącznie niezbędne dane do ich realizacji, tj:

 1. danie kontaktowe, takie jak: imię (imiona), nazwisko, PESEL – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, adres korespondencyjny, adres mailowy, numer telefonu.
 2. pozostałe informacje, które udostępni nam Pani/Pan w ramach korzystania z usług Transport z Anglii.

WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celach związanych ze świadczeniem przez Transport z Anglii usług oraz obsługą związaną ze świadczeniem usług, a także w celu spersonalizowania usług oparciu o otrzymane od Pani/Pana informacje zwrotne;
 • w celu ułatwienia kontaktu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Transport z Anglii związane z prowadzoną działalnością, takim jak dostawcy systemów i usług IT (rejestracja transporu, wewnętrzny system obsługi ładunku, itp.).

Transport z Anglii dokłada wszelkich niezbędnych środków w celu zabezpieczenia przekazanych przez Państwa danych. Niezależnie od rodzaju podmiotu współpracującego podjęliśmy niezbędne kroki w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

CZAS PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH 

Będziemy przechowywali i przetwarzali Pani/ Pana dane przez do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu co do dalszego ich przechowywania i przetwarzania, oraz do których przechowywania jesteśmy zobligowani zgodnie z obowiązującymi przepisami i w okresie który jest poprzez te przepisy regulowany.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA ZWIĄZANE Z DANYMI

Postępując zgodnie z prawem i rozporządzeniem RODO, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • uzyskiwania informacji na temat posiadanych przez nas Pani/ Pana danych;
 • uzyskania kopii posiadanych przez nas Pani/ Pana danych;
 • żądania uaktualnienia, skorygowania wszelkich nieaktualnych lub sprostowania nieprawidłowych danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną;
 • zażądania usunięcia danych. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną;
 • zażądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych;
 • modyfikacji preferencji dotyczących kontaktu;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Aktualizacja: 2022-04-23

Ciasteczka Grupa NoKill Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.