Regulaminy

Warunki użytkowania

Niniejsze warunki użytkowania (niniejsze "warunki"), wraz z naszą Polityką prywatności i Polityką plików cookie, określają warunki działania oraz korzystania ze strony internetowej nokill.pl (ta "strona"). Ta strona jest dostarczana przez Oven Servers Karol Buraczewski (zwanej dalej: Administrator) zlokalizowane pod adresem biznesowym Krasińskiego 53/1, 38-200 Jasło NIP: 6852331469 REGON: 365602176 wpisana do rejestru CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na te warunki użytkowania oraz politykę prywatności jaka obowiązuje w ramach strony. Administrator może modyfikować niniejsze warunki w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie tych warunków w przypadku jakichkolwiek modyfikacji. Dalsze korzystanie z witryny internetowej po takich modyfikacjach oznacza akceptację tych modyfikacji. Mogą obowiązywać dodatkowe warunki korzystania z dowolnej Usługi, w tym zasady konkursu i uprawnienia. Przekażemy Ci te warunki lub opublikujemy je na stronach internetowych, do których się odnoszą. Pragniemy również podkreślić, że są one włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami i wszelkimi dodatkowymi warunkami mającymi zastosowanie do konkretnej Usługi, będą obowiązywały dodatkowe warunki. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie korzystaj z tej witryny.

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI. ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE NINIEJSZE WARUNKI OBEJMUJĄ POSTANOWIENIA OGRANICZAJĄCE LUB ELIMINUJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KFSE WOBEC UŻYTKOWNIKA.


1. Polityka prywatności i zgoda na wykorzystanie danych

Każdy użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności i wykorzystywanie plików cookies (tzw. ciasteczek) w sposób opisany w naszej Polityce plików cookie. Dane osobowe, które podawane są podczas kontaktu z Administratorem, będą wykozystywane wyłacznie do celów prowadzenia korenspondecji lub/i do realizacji usługi dla klienta końcowego.


2. Uzyskanie dostępu i korzystanie z tej witryny

  1. Ta strona jest dostępna bezpłatnie, chociaż zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za funkcje lub usługi oferowane za pośrednictwem tej witryny. Nie gwarantujemy, że ta strona lub jakakolwiek jej zawartość będzie zawsze dostępna lub nieprzerwanie, a my zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zaprzestania, wycofania lub zmiany usługi, którą udostępniamy na tej stronie bez powiadomienia. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części tej witryny lub całej witryny, a jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zamknąć tę witrynę w zawsze.
  2. Nie ponosimy wobec ciebie odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu ta strona jest niedostępna w jakimkolwiek momencie lub w jakimkolwiek okresie.
  3. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień w celu uzyskania dostępu do tej witryny. Mowa tutaj o m.in. zezwoleniu na korzystanie z plików cookie, powiadomień czy dodatku flash, dzięki którym użytkownik będzie mógł korzystać w pełni z możliwości poprawnie technologicznych jakie oferuje strona.
  4. Dostęp do strony oraz usług oferowanych w ramach jej działania kierowane są do odbiorcy ogólnego, które nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat.
  5. Strona oraz jej zawartość, nie jest kierowana do osób, które nie ukończyły jeszcze 13 roku życia, a dane jakie zbieramy podczas nieautoryzowanego dostępu dzieci poniżej 13 roku życia, nie są zbierane od nich w sposób świadomy.
  6. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, proszone są, aby nie korzystały z witryny internetowej oraz usług jakie oferuje, jak i również nie przekazywała nam w żaden inny sposób żadnych informacji.
  7. Rodzic lub opiekun prawny dziecka poniżej 13 roku życia, który ma przesłanki przypuszczać, że jego dziecko lub wychowanek, na którym sprawuje prawną opiekę mógł przekazać Administratorowi jakiekolwiek dane oraz informację, są proszeni o niezwłoczne skontaktowanie się celem złożenia żądania ich usunięcia.

Aktualizacja: 2022-04-23

Ciasteczka Grupa NoKill Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.